Άλλες Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης για εξυπηρέτηση των πελατών μας τις παρακάτω υπηρεσίες.

  • Πλαστικοποιήσεις
  • Σφραγίδες (τσέπης, ξυλινη, αυτόματη)
  • Κοπή – Χάραξη με Laser
  • Acs Point
  • Fax e-mail γιά το κοινό
  • Αντιγραφή CD/DVD