Σκανάρισμα

Προσφέρεται η δυνατότητα σκαναρίσματος προτύπου υψηλής ανάλυσης, Scan to Print Scan to File και το   αποτέλεσμα μπορεί να παραδοθεί σε αρχεία τύπου  tiff, pdf jpeg κτλπ στα παρακάτω :

  • Έγγραφα
  • Σχέδια
  • Τοπογραφικά σχέδια
  •  Αφίσες
  • Φωτογραφίες
  • Χάρτες